Dzieci uczą się poznawać świat dzięki zmysłom. Słyszą, czują, smakują, dotykają. Czasem dzieje się tak, że na niektóre rzeczy odczuwają mocniej lub słabiej. Jest im wtedy trudniej zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość i dobrze w niej funkcjonować.